Archive | January, 2010
010610_1820_Komprimerad7.png

Komprimera dokument med PDF

PowerPoint-presentationer och Word-dokument lämpar sig väldigt bra att komprimera till PDF. Här ska jag visa hur man kan komprimera en presentation på 2½ MB till ungefär en tiondel av dess originalstorlek. Senare versioner av Office paketet kan själv exportera till PDF. Har man inte tillgång till senare versionen av Microsofts Office paket så kan man [...]

Comments { 0 }

CalledFromWrongThreadException: Only the original thread that created a view hierarchy can touch its views.

E/AndroidRuntime( 1720): android.view.ViewRoot$CalledFromWrongThreadException: Only the original thread that created a view hierarchy can touch its views.

Comments { 0 }

WatiN on TeamCity

Test(s) failed. System.ComponentModel.Win32Exception : Access is denied

Comments { 0 }